>
Strona główna > Archiwum > DYŻUR WAKACYJNY 2021/2022

DYŻUR WAKACYJNY 2021/2022

Szanowni Rodzice.

Proszę o uważne zapoznanie się z poniższą informacją:

 1. Wszelkie pytania dotyczące dyżuru wakacyjnego proszę przesyłać TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową. To nie są sprawy pilne ani wymagające mojej natychmiastowej reakcji. Proszę nie dzwonić w tej sprawie ani nie przychodzić osobiście.
 2. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dyżurami wakacyjnymi nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane we wskazanym przez Państwa okresie. Niektóre dzieci zostały wpisane na listę rezerwową. Możecie Państwo czekać na zwolnienie się miejsca w preferowanym terminie (tylko w drodze rezygnacji z miejsca innego dziecka) lub wnioskować o przyznanie terminu (w zamian za termin rezerwowy) w okresach, w których pozostały jeszcze wolne miejsca.
 3. Wniosek o zmianę terminu proszę składać TYLKO I WYŁĄCZNIE drogą mailową (pp59@miasto.szczecin.pl) do dnia 14 stycznia 2022 r. W treści maila proszę wskazać imię i nazwisko dziecka. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo propozycję terminu, którą należy potwierdzić (lub odrzucić) mailem w przeciągu 3 dni. Proszę nie dzwonić w tej sprawie i nie przychodzić osobiście.
 4. O zmianę terminu mogą wnioskować TYLKO I WYŁĄCZNIE rodzice dzieci, które zostały wpisane jako rezerwa i dotyczyć mogą TYLKO I WYŁĄCZNIE terminu wpisanego jako rezerwa. Wszystkie pozostałe daty z wniosków pozostają niezmienne. Nie ma możliwości zmiany terminu ani teraz ani w czasie późniejszym. Proszę nie wnioskować w tej sprawie.
 5. Zwracam także uwagę, że tydzień 16-19.08.2022 r. został wpisany prawidłowo (4 dni robocze) ponieważ 15.08.2022 r. jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy.
 6. Na dyżur wakacyjny dziecko może uczęszczać MAKSYMALNIE 4 TYGODNIE. Proszę NIE SKŁADAĆ wniosków o dodatkowe terminy, ponieważ nie będą one rozpatrywane.
 7. Niezależnie od przyczyny nieobecności dziecka na dyżurze wakacyjnym w ustalonym terminie, nie ma możliwości ubiegania się o dodatkowy termin.
 8. Rodzice, którzy dołączyli zaświadczenia niezgodne z wytycznymi dyrektora Wydziału Oświaty UM Szczecin (np. brak informacji o pozostawaniu na urlopach macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym – szczególnie w doniesieniu do rodziców, u których ta informacja ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu prawa do dyżuru wakacyjnego) nie mają przyznanego miejsca w przedszkolu w okresie wakacji.
 9. Rodzice, których stosunek pracy ulega rozwiązaniu w okresie poprzedzającym dyżur wakacyjny (zgodnie ze złożonymi zaświadczeniami) są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o kontynuowaniu zatrudnienia najpóźniej w dniu rozpoczęcia dyżuru przez dziecko. Brak zaświadczenia będzie skutkował usunięciem dziecka z dyżuru. Zgodnie z pismem dyrektora Wydziału Oświaty UM Szczecin miejsca na dyżurze są zapewniane dzieciom, których rodzice z uwagi na wykonywanie pracy nie są w stanie zapewnić im opieki w okresie wakacyjnym.
 10. Informację o rezygnacji z dyżuru należy przekazać dyrektorowi (w formie mailowej) najpóźniej do dnia 10.06.2022 r.
 11. Zgodnie z pismem dyrektora Wydziału Oświaty UM Szczecin o organizacji pracy w okresie wakacyjnym decyduje dyrektor przedszkola. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji o nie przejęciu dziecka na dyżur.

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych wskazówek, ponieważ umożliwi to szybkie i sprawne ustalenie ostatecznej listy dyżurów. Okres wakacji jest jedynym terminem, w którym pracownicy przedszkola mogą wykorzystać należne im urlopy wypoczynkowe. Dlatego tak ważne jest dokładne ustalenie liczby dzieci korzystających z opieki wakacyjnej.

Poniżej lista na dyżur:

Dyżur_wersja aktualna

 

Top