>
Strona główna > Archiwum > BARDZO WAŻNE – KWARANTANNA I ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GRUPIE I KRASNOLUDKI

BARDZO WAŻNE – KWARANTANNA I ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GRUPIE I KRASNOLUDKI

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniach 29.10.2020 – 05.11.2020 zawieszone zostały zajęcia w grupie I Krasnoludki.

Poniżej zamieszczam komunikat otrzymany od PPSE oraz formularz zgłoszeniowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela grupy I Krasnoludki informuje, że dzieci grupy I obecne w przedszkolu w dniu 26.10.2020 r. podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 27.10.2020 r. do 05.11.2020 r.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada.

Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: PP59, grupa, imię i nazwisko dziecka

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Formularz zgłoszeniowy kwarantanna

 

 

Top