Z dniem 3 lipca 2018 r. opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych reguluje Uchwała Nr XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r.
 SZANOWNI RODZICE!!!

Informuję, że dokonujecie Państwo opłat za przedszkole – za żywienie dziecka i za pobyt dziecka na dwa różne konta:

Za żywienie na konto:

27 1020 4795 0000 9802 0278 3132

Za pobyt na konto:

23 1020 4795 0000 9502 0278 3157

Informacja o dokonywaniu opłat za przedszkole na dwa różne konta znajduje się na indywidualnych odcinkach dotyczących opłat.

Numer konta Rady rodziców Przedszkola Publicznego Nr 59
Bank PEKAO S.A. VII O/SZCZECIN
Ul. Śląska 9A-11
33 1240 1864 1111 0010 2797 0626
Top