>
Strona główna > Wydarzenia > Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dziecko –  mieszkaniec, obywatel,  człowiek.

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.

– Janusz Korczak
Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a dzieci dodatkowo chronione są prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski  20 listopada 1986 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

Obowiązkiem dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane we wszystkich zakątkach Ziemi.
W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy. 

Zawsze okazuj dzieciom szacunek, słuchaj co do ciebie mówią, traktuj je jako równego sobie partnera, wsłuchuj się w jego potrzeby, okaż zrozumienie w trudnych chwilach. Jeśli widzisz coś niepokojącego, złe traktowanie dziecka, interweniuj.

Top