>
Strona główna > O przedszkolu > Kadra przedszkola

Dyrektorem przedszkola jest mgr Barbara Frołow, która z tą placówką związana jest od 1 września 1986 r. a kieruje nią od 1 września 2002 r. Posiada wykształcenie z zakresu pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku organizacja i zarządzanie oświatą.

Kadrę pedagogiczną tworzy, oprócz dyrektora, zespół dziesięciu nauczycielek. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do pracy w zawodzie, mają stopnie awansu zawodowego począwszy od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego.

Personel administracji to główna księgowa. W skład personelu obsługi wchodzi 10 osób: intendentka, dwie pomoce nauczyciela, cztery woźne oddziałowe, dwie pracownice kuchni, konserwator.

Cały personel przedszkola charakteryzuje duży szacunek do dziecka, głęboka troska i starania o prawidłowy rozwój dziecka.

 

Top