>
Strona główna > O przedszkolu > Kadra przedszkola

Aktualnym dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Ptak-Falkowska, związana z placówką od 1 września 2012 r. Posiada wykształcenie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopedii, terapii pedagogicznej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnego wspomagania rozwoju, zarządzania oświatą.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół ośmiu nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz nauczycielka języka angielskiego. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do pracy w zawodzie, mają stopnie awansu zawodowego począwszy od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela dyplomowanego.

Personel administracji to główna księgowa. W skład personelu obsługi wchodzi 10 osób: intendentka, dwie pomoce nauczyciela, cztery woźne oddziałowe, dwie pracownice kuchni, konserwator.

Cały personel przedszkola charakteryzuje duży szacunek do dziecka, głęboka troska i starania o prawidłowy rozwój dziecka.

 

Top