>
Strona główna > Archiwum > ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ORGANIZACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice.

Zasady pracy w nowym roku szkolnym:

 1. Grupy dzieci są 25 osobowe.
 2. Leżakowanie dotyczy grupy 1 i 2 (Krasnoludki i Biedronki).
 3. Z sal zajęć usunięto zabawki, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować.
 4. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek. Dzieci nie wynoszą z przedszkola żadnych przedmiotów oraz prac wytworzonych w trakcie pobytu w przedszkolu.
 5. Każde dziecko posiada podpisany woreczek (plecaczek), w którym przechowywane są niezbędne – czyste ubrania zastępcze. Plecaczek przechowywany jest w szatni w indywidualnej szafce dziecka. Proszę ograniczyć ilość odzieży zamiennej do niezbędnego minimum oraz regularnie monitorować jej stan.
 6. Nie przynosimy do przedszkola szczoteczek do zębów. O terminie ponownego wprowadzenia mycia zębów powiadomimy Państwa w trakcie roku.
 7. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego w/g harmonogramu, który umożliwi poszczególnym grupom bezpieczny pobyt w szatni (bez kontaktu z innymi grupami) oraz na terenie ogrodu.
 8. Sprzęt na terenie ogrodu podlega codziennej dezynfekcji. Sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować są wyłączone z użytkowania.
 9. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecka nie wolno przyprowadzać do przedszkola.
 11. Dzieci mogą przyprowadzać tylko rodzice zdrowi. Każdemu dziecku (rodzeństwu) towarzyszy tylko jedna osoba dorosła.
 12. Do szatni przedszkola może wejść tylko jeden rodzic, bez osób towarzyszących, w tym rodzeństwa nie uczęszczającego do naszego przedszkola.
 13. Rodzice wchodzą do przedszkola w maseczkach ochronnych, dezynfekują ręce, odznaczają wejście, zachowują dystans wobec innych dzieci i rodziców (minimum 1.5 metra).
 14. Po przebraniu dziecka oddajemy je pod opiekę nauczyciela, nie wchodzimy do sal zajęć a swój pobyt ograniczmy do niezbędnego minimum.
 15. Przy odbiorze dziecka z ogrodu przedszkolnego, czekają Państwo na przyprowadzenie go przez pracownika w szatni przedszkolnej. Nie wchodzimy na teren ogrodu.
 16. Zebranie z rodzicami zostanie zorganizowane tylko dla rodziców dzieci nowo przyjętych. Pozostali rodzice otrzymają od wychowawców w pierwszym dniu pobytu dziecka indywidualny pakiet zawierający wszystkie niezbędne informacje.
 17. Każda z grup ma utworzony własny adres mailowy. Dane dostępowe otrzymacie Państwo od wychowawców razem z pakietem. Adres ten służyć będzie wymianie podstawowych informacji pomiędzy rodzicami a wychowawcami. Tą drogą będzie realizowane także nauczanie zdalne w przypadku objęcia kwarantanną grupy (placówki).

 

Top