>
Strona główna > Archiwum > POLSKIE PARKI NARODOWE – CYKL FILMÓW EDUKACYJNYCH

POLSKIE PARKI NARODOWE – CYKL FILMÓW EDUKACYJNYCH

Promocja polskich parków narodowych

Cykl filmów edukacyjnych „Przeżyj to! Polskie parki narodowe” opowiada o każdym z istniejących w Polsce parków narodowych. Zawiera także dodatkowy film prezentujący dorobek polskich parków narodowych jako całości. Filmy przedstawiają wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne.

Materiał powstał we współpracy z parkami narodowymi w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki”, który od 2016 roku realizuje Ministerstwo Środowiska (obecnie Klimatu i Środowiska). Celem przedsięwzięcia jest budowanie świadomości przyrodniczej na temat parków narodowych oraz promowanie ich jako atrakcji turystycznej. Filmy wspierają również edukację ekologiczną prowadzoną przez parki narodowe. Można je obejrzeć na stronie.

W ramach projektu powstały także 24 foldery o polskich parkach narodowych.

  • 23 z nich to krótkie opisy dotyczące poszczególnych parków, wybranych ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych.
  • 1 folder to oddzielna publikacja przedstawiająca parki jako instytucje chroniące dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju. Folder można pobrać ze strony.

Filmy animowane o parkach narodowych

Najmłodszych uczniów zachęcamy do obejrzenia 6 krótkich filmów animowanych o parkach narodowych. Promują one właściwe zachowania i postawy na terenach parków, które są objęte ochroną. Filmy dostępne są na kanale You Tube.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przezyj-to-polskie-parki-narodowe–cykl-filmow-edukacyjnych-o-polskich-parkach-narodowych

 

Top