>
Strona główna > Archiwum > PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA W CZASIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW PRACY

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA W CZASIE ZMIENIONYCH WARUNKÓW PRACY

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informuję, że nasze przedszkole wznowiło działalność od 18 maja 2020 r.

Dzieci są kwalifikowane do placówki (działalność w zmienionych warunkach organizacji pracy) na podstawie wniosków złożonych przez rodziców.

 

Procedura przyjmowania dzieci po wznowieniu działalności przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki

1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola (wniosek poniżej):

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

2. Wniosek należy wypełnić i elektronicznie przesłać na adres przedszkola pp59@miasto.szczecin.pl

3. O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola powiadamiamy rodzica drogą mailową.

4. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku oraz oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie przesłany drogą mailową).

 

Zasady przeprowadzania naboru

  1. Nie przyjmujemy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.

  2. Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 10 osób.

  3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  4. Po zebraniu deklaracji powołana Komisja dokonuje kwalifikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.

  5. Powiadamiamy rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola.

  6. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o pracy wykonywanej poza miejscem zamieszkania.

Z poważaniem,

Dorota Ptak-Falkowska

dyrektor PP 59 w Szczecinie

 

 

 

 

Top