>
Strona główna > Dla rodziców > Nieobecność dzieci
Szanowni Rodzice

Jak należy zgłosić nieobecność dziecka?

  • w temacie należy podać: imię, nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko chodzi
  • w treści należy podać: termin nieobecności dziecka od – do, przyczynę nieobecności (szczególnie ważne w przypadku chorób zakaźnych!)
Nieobecność dziecka za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie należy zgłaszać do godziny 8:00

Adres mailowy do zgłaszania nieobecności: pp59@miasto.szczecin.pl

 

Top