SZANOWNI RODZICE!!!

Informuję, że dokonujecie Państwo opłat za przedszkole – za żywienie dziecka i za pobyt dziecka na dwa różne konta:

Za żywienie na konto:

27 1020 4795 0000 9802 0278 3132

Za pobyt na konto:

23 1020 4795 0000 9502 0278 3157

Wysokość opłat oraz terminy płatności za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin Przedszkolach Publicznych reguluje Uchwała Nr XLI/1193/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r.
Top