>
Strona główna > O przedszkolu > Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
 • bycia akceptowanym takie jakie jest
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • indywidualnego tempa rozwoju
 • aktywnej dyskusji z rówieśnikami i dorosłymi
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • pomocy ze strony osób dorosłych
 • eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 • przebywania w różnorodnym, bogatym w bodźce otoczeniu
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu “na rozkaz”
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również do nauki i regulowania własnych potrzeb
Top