>
Strona główna > O przedszkolu > Misja i wizja przedszkola
Misja Przedszkola

1. Nieustająca troska o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci.

2. W pracy z dziećmi kierowanie się zasadami poszanowania praw dziecka oraz powszechnie uznawanymi normami społecznymi i moralnymi.

3. Stałe wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, poszukiwanie nowych form współpracy z nimi, motywowanie ich do pozyskiwania sponsorów do realizacji podejmowanych w przedszkolu działań.

4. Zapewnienie dzieciom atrakcyjnie wyposażonych sal oraz terenu ogrodu przedszkola.

5. Wspieranie doskonalenia nauczycieli w celu uzyskiwania przez nich kwalifikacji do opracowywania i wdrażania programów własnych, programów projakościowych.

Wizja Przedszkola

1. Przedszkole jest placówką przyjazną dla dzieci i ich rodziców, miejscem, gdzie każde dziecko czuje się bezpieczne i szczęśliwe, dzięki czemu może się rozwijać wszechstronnie na miarę swoich możliwości i potrzeb.

2. Przedszkole wychowuje człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesu, który potrafi w życiu codziennym dokonywać świadomych wyborów w kontakcie ze środowiskiem społeczno – kulturowym.

3. Wychowankowie korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności, mają stworzone warunki do działania metodami aktywnymi.

4. Nauczyciele pracują w oparciu o nowatorskie programy, o swoje własne, przyczyniają się do osiągania sukcesów naszych absolwentów w dalszej ich edukacji.

5. Przedszkole nastawione jest na rozwój zawodowy i osobowościowy każdego nauczyciela, który jest w pełni odpowiedzialny za rozwój wychowanków, a praca jest dla niego radością, ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań.

6. Przedszkole pielęgnuje tradycje jest otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Top