>
Strona główna > Archiwum > DOŁĄCZAMY DO AKCJI GÓRA GROSZA

DOŁĄCZAMY DO AKCJI GÓRA GROSZA

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
.

1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od początku listopada.
Przekazywanie monet w Urzędach Pocztowych Poczty Polskiej od dnia początku stycznia do końca marca
2. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
3. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym. W przypadku nagłych zdarzeń niezależnych od Towarzystwa Nasz Dom, Organizator zastrzega sobie prawo do podania wyników akcji w późniejszym terminie.
5. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji, oparte na podliczeniu danych z odcinków nadania/wpłaty wypełnionych przez placówki oraz przeliczonych monet.

 

Top