Szanowni Państwo.

Inspektorem Ochrony Danych jest pani Izabela Tutur-Dudek.

Z IOD można się skontaktować mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 852 20 93.

Klauzule informacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top